Monday, 12 December 2011

Teknik Menjawab UPSR

Latihan Tahun 4 ( Sistem Suria )

Bahagian B

Sains Tahun 4 ( Sistem suria )

Ahli-ahli dalam sistem suria

a) Matahari- terletak ditengah Sistem suria
                  - memberi cahaya dan haba

b) Planet - bergerak mengelilingi Matahari
              - Utarid, Zuhrah, Uranus , Neptun dan Pluto

c) Asteroid - terdiri daripada logam dan batuan
                  - diantara planet Marikh dan Musytari

d) Satelit semulajadi - semua planet mempunyai satelit semulajadi
                               - Bumi ( bulan)
e) Komet - gas beku dan habuk.

f) Meteor- Meteroid adalah batuan yang terapung di angkasa lepas


                                          - Rajah Sistem suria.

                                          
                                         Saiz Planet dalam Sitem Suria

Latihan Tahun 5 ( Penyebaran Biji Benih )

Tahun 5 ( Kemandirian spesis )

Tajuk : Kemandirian spesis


Tumbuhan membiak untuk memastikan kemandirian spesisnya

Sekiranya tidak membiak, maka tumbuhan akan pupus.

Tumbuhan melalui pelbagai cara dan mempunyai cara tersendiri bagi memastikan kemandirian spesisnya. Lihat contoh video dibawah.

Latihan tahun 3 ( Penyerapan )

Amali Tahun 3 ( Penyerapan )

Rancangan Penyiasatan  :
Keputusan penyiasatan :
Tandakan ( √ )  dalam ruangan yang disediakan.

Jenis Bahan
Ramalan Saya
Pemerhatian Saya
Kebolehan menyerap air
Kebolehan menyerap air
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tuala
Duit syiling
Sabut kelapa
Batu kelikir
Beg plastik
Tisu muka

1.    Apakah yang kita siasat?

2.    Apa yang perlu dikekalkan?

3.    Apakah yang diubah?

4.       Apakah yang diperhati?